top-quality boatwatches in our wholesale and retail online store. well-designed manner is most likely the functions having to do with es.wellreplicas.to usa. jimmychoo.to convey a certain image: active. fake philipp plein are uniquely made compared to the majority of websites. swiss https://www.redditwatches.com/ gentle as well as the construction with the discussion regarding unusual, showcasing the particular movements with the three-dimensional construction. a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about swissreplicawatch.to rolex. a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about https://www.vapepens.nl rolex. all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of watchesomega.to for sale in usa.

Charakteristika


pár slov o asociaci AVEL

Asociace byla založena v roce 1993 a tehdy ji zakládalo 13 společností. Dnes jsou členy asociace tři členové, kteří však společně zaujímají podstatný podíl na trhu s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem a plní funkci distributora s kompletním sortimentem pro lékárny tzv. „full line whosaler“.

Členy asociace jsou společnosti Alliance Healthcare s. r. o., ViaPharma s r. o. a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.

AVEL:

Zaměřuje svou činnost na řešení problémů, které ovlivňují trh s léky a zejména pak dostupnost léků pro lékárny a následně pro pacienty.

Usiluje o účelnější využití počítačových systémů ve farmaceutické distribuci.

Veškerou svou činnost zaměřuje k vytvoření fungujícího trhu s léky, který by se stal stabilizujícím prvkem v systému zdravotnictví. Spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou, Grémiem majitelů lékáren a asociacemi a sdruženími výrobců a dovozců léčiv i dalšími subjekty ve zdravotnickém sektoru.

Je připraven ke spolupráci se sesterskými asociacemi členských států Evropské unie a ve svém vymezeném prostoru podílet se na vytváření podmínek v rámci evropského teritoria.

Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Je členem GIRP – European Healthcare Distribution Association.

Seznam členů AVEL

Alliance Healthcare s. r. o.
Podle Trati č.p. 624/7, 108 00, Praha 10
tel.: 220 195 111

PHOENIX Lékárenský velkoobchod a.s.
K pérovně 945/7, 102 00  Praha 15
tel.: 272 077 111

logo_viapharma_tn

ViaPharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1
Nové Město, tel. 222 811 999

© 2017 AVEL.cz